Audit Consult srl - Raport privind transparenta


Cuprins:
1. Introducere
2. Statutul juridic și structura asociaților
3. Obiectul de activitate
4. Conducerea firmei de audit
5. Sistemul intern de control al calității activității
6. Inspecția efectuată de CAFR privind asigurarea calității
7. Practicile societății privind independența, pregătirea personalului și remunerarea acestuia
8. Informații financiare legate de societate


1. Introducere
In calitate de firma de audit care efectuează audituri statutare al conturilor anuale ale entităților de interes public, S.C. Audit Consult S.R.L. publică acest raport anual privind transparența, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008. Informațiile furnizate în acest raport se referă la data de 31 decembrie 2016.

2. Statutul juridic și structura asociaților
SC Audit Consult SRL funcționează ca o societate cu răspundere limitată cu 2 asociati, Csavar Noémi si János Zsuzsanna in participatie 50-50%.

3. Obiectul de activitate
3.1. Audit financiar
3.2. Consultanță financiară
3.3. Consultanță fiscală
3.4. Contabilitate
3.5. Servicii de personal și salarizare
Este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, a Camerei Auditorilor Financiari din România.

4. Conducerea firmei de audit
Societatea este condusă de un singur administrator.
Administratorul societății este Csavar Noémi.
Administratorul reprezintă și administrează societatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

5. Sistemul intern de control al calității activității
Societatea aplică sistemul intern de control al calității stabilit și prezentat în Manualul Procedurilor de Audit. Acest sistem include:
- politicile si procedurile care abordează responsabilitățile de conducere pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei de audit,
- cerințele etice,
- acceptarea clienților și a misiunilor și continuarea acestora,
- resursele umane,
- performanța în cadrul misiunilor,
- monitorizarea.
Conducerea societății se declară mulțumită de funcționarea sistemului intern de asigurare a calității.

6. Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de CAFR
Camera Auditorilor Financiari din Romania nu a efectuat inspectia de calitate a activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe pana la data de 31 decembrie 2016.
Entitatea de interes public pentru care s-a efectuat audit statutar pentru exercitiul financiar 2015 este AQUA SIC HEVIZ SRL din comuna Santimbru, jud.Harghita, CUI: 34423315.

7. Practicile societății privind independența, pregătirea personalului și remunerarea acestuia
Independența: fiecare profesionist semnează o declarație de independență în fiecare an, procesele de acceptare a clienților și a misiunilor sunt utilizate pentru a verifica dacă independența nu este afectată.
Pregătirea profesională: participare la cursurile structurate organizate de CAFR și pregătirea continuă internă urmată de toți angajații implicați în efectuarea auditurilor financiare.
Remunerarea: compensarea funcției și performanței

8. Informații financiare legate de societate
Cifra de afaceri a companiei din activitatea de audit financiar este de 15537,50 lei, din care un audit statutar 13537,50 lei si un audit statutar pentru entitatea de interes public 2000 lei.

Audit Consult Srl
Miercurea Ciuc
25 martie 2017


Valid XHTML 1.0 Transitional